Erkendelser: Dna-dobbeltspiralen

Da James D. Watson og Francis Crick i 1953 klarlagde dna-molekylets dobbeltspiral-formede struktur, fik man for første gang en forståelse for, hvordan arvelig information videregives fra forældre til barn. Opdagelsen er blandt de største i naturvidenskabens historie, og åbnede op for et helt nyt forskningsfelt.

Teksten kort:

  • Giver overblik over, hvordan dna-molekylet blev opdaget.
  • Forklarer, hvordan genetik fungerer.
  • Forklarer vigtigheden af vores forståelse af genetikken og molekylærbiologien.

Læs artiklen på videnskab.dk:

Erkendelser: Dna-dobbeltspiralen

Klarlæggelsen af dna-molekylets struktur i 1953 var et højdepunkt i genetikkens udvikling, og åbnede for et helt nyt fagområde: molekylærbiologien. Ingen kunne have forudset den kolossale indflydelse denne erkendelse ville få på videnskaben og samfundet


Forskerne skriver