Undervisning

Videnskab.dk's redaktion har samlet en række spændende artikler om forskning, som undervisere og elever på gymnasieniveau vil kunne bruge som inspiration til et undervisningsforløb eller en opgave. Artiklerne er udstyret med referencer til videre læsning og/eller links til yderligere lødig information på nettet. God læsning!

Udgiv indhold
 • Sådan blev historiens største solstorm opdaget

  Tanken om heftige solstorme kan godt give forskere grå hår i hovedet. For udsættes Jorden for en solstorm, kan det få uoverskuelige konsekvenser for et højteknologisk samfund. Ny dansk-svensk forskning tyder endda på, at solstorme kan blive meget kraftigere end Carrington-stormen, historien største solstorm, der ellers nok gav os en slem forskrækkelse i 1859.

 • Hvor farligt er det at spise bacon?

  Er det lige så farligt at spise bacon som at ryge cigaretter? WHO har offentliggjort en rapport om risikoen for kræft, når vi spiser forarbejdet kød som eksempelvis bacon. Rapporten har vakt opsigt, da medierne straks sammenlignede bacon med rygning. Men er det en holdbar udlægning, og hvor meget bacon skal du rent faktisk spise, før du risikerer at få kræft?

 • Store opdagelser: Teorien om istid og istider

  En stor del af Jordens landskab har løbende været under kraftig påvirkning af skiftende istider. Det er alment kendt i dag. Men, hvornår og hvordan lykkedes det egentlig geologer at udforme den almengyldige teori om istid og istider, som førte til en revolutionerende omskrivning af Jordens historie?

 • Værner demokrati om et folks fortsatte beståen?

  I oldtidens Grækenland opstod ideen om, at folket både er en del af et politisk og et kulturelt fællesskab. Man fødes ind i et slægtskab med fælles traditioner, skikke, sprog og love. Men, hvordan har forholdet mellem folket, kongemagt og stat udviklet sig i Europa? Giver det mening at tale om et suverænt folk i et globaliseret og multietnisk samfund?

 • Vil Jorden udtørre ligesom Venus og Mars?

  Nu er det bevist. Der er vand på Mars, men ikke meget. Vandbærende planeter er nemlig skrøbelige, og Jorden er ingen undtagelse. En ny undersøgelse rejser spørgsmålet om, hvorvidt Jorden som følge af global opvarmning og misrøgt risikerer at lide samme skæbne som vores to naboplaneter Venus og Mars og ende som en trøstesløs ørken.

Forskerne skriver