Grønland hæver sig når iskappen smelter

Ved hjælp af GPS-målinger fra 50 forskellige GPS-stationer, har forskere kortlagt hvor meget Grønland hæves og sænkes i takt med indlandsisens varierende tykkelse. Til forskel fra resten af den beboede verden, hæver Grønland sig mere en verdenshavene stiger og det har betydning for Grønlands infrastruktur.

Teksten kort:

 

  • Analyserer hvordan variationer i isdækket på Grønland forårsager landhævninger og indsynkning.
  • Diskuterer hvordan landhævningsmønsteret vil udvikle sig i fremtiden.
  • Perspektiverer havniveauændringer på Grønland til resten af verden.
  • Belyser de udfordringer, landhævningerne skaber for Grønland.

Læs artiklen på videnskab.dk:

Grønland er på vej op af havet

Hidtil uhørt præcise GPS-målinger viser, hvordan Grønland stiger op af havet, i takt med at global opvarmning får øens ismasser til at smelte.

Forskerne skriver